Horyzontalne przewierty sterowane

Dysponujemy wiertnicami horyzontalnymi Ditch Witch JT520 / JT2020 / JT2720 / JT4020, co pozwala nam na świadczenie profesjonalnych usług w zakresie przewiertów sterowanych w zakresie średnic od ø20 do ø800mm.

Wykonujemy również przeciski pod przeszkodami terenowymi do ø400mm.

wiertnica horyzontalna

Co to są horyzontalne przewierty sterowane?

Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Cała tajemnica sterowania polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której możemy precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem.

W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować i korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych mamy możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.

schemat wiercenia horyzontalnego

Możliwości zastosowania metody przewiertów sterowanych

Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem niezwykle ważnym są lokalne warunki geologiczne. Najdłuższe przejścia wykonywane technologią przewiertów sterowanych nie przekraczają 2.000 metrów. Większość przejść wykonywana jest jednak na znacznie krótszych dystansach i przy mniejszych średnicach. Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice. Klasyfikacja wiertnic pod względem wielkości przedstawia się następująco:

  • wiertnice małe
    wykorzystuje się do układania rurociągów na dystansie do 120m, średnice z reguły nic przekraczają 200mm.
  • wiertnice średnie
    wykorzystuje się do układania rurociągów na dystansie do 300m, maksymalne średnice rur w tej klasie wynoszą 500mm.
  • wiertnice duże
    wykorzystuje się do układania rurociągów na dystansie do 2.000m, przeznaczone są do układania rurociągów o średnicach do 1200mm.

Dla dużych średnic i dystansów decyzja o podjęciu wierceń musi być poprzedzona badaniami geologicznymi gruntu z obszaru wiercenia. Warstwy skał, żwiru, otoczaków czy kurzawki mogą znacznie utrudnić lub przy dużych grubościach wręcz uniemożliwić wykonanie przewiertu. Niektóre wiertnice posiadają możliwość wiercenia w litej skale. Wiercenia te są jednak bardzo kosztowne i czasochłonne.

wiertnica horyzontalna

Zalety technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych

Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych, pasów startowych na lotniskach, naruszania brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych.

Metoda przewiertów sterowanych redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne. W wielu przypadkach przewiert sterowany jest jedyną możliwą metodą ułożenia instalacji podziemnej, nie wymaga bowiem dostępu do powierzchni, pod którą prowadzony jest przewiert. Ma to często miejsce w terenach silnie zurbanizowanych, dużych skrzyżowaniach, chronionych terenach zielonych czy nasyconych infrastrukturą terenach przemysłowych.

Stosując technologię bezwykopową nie musimy przeprowadzać nieraz bardzo kosztownej regeneracji nawierzchni jak to ma miejsce w metodach tradycyjnych.
Bardzo ważną zaletą jest krótki czas realizacji przewiertu.

Sprawna załoga wiertnicy jest w stanie w ciągu jednego dnia ułożyć np. 100mb rury o średnicy 300mm.

© 2016

K&W Service - przewietry sterowane

| projekt i wykonanie MARKOM Szczecin | PLIKI COOKIES | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KLAUZULA INFORMACYJNA RODO